9.5.2022 POŽÁR CVIČENÍ

Hned 9. května absolvují členové zásahové jednotky SDH Sušice další cvičení. Výcvik v dýchací technice byl připraven sušickou stanicí profesionálních hasičů a společně s námi se účastní nácviku také kolegové z SDH Budětice a Rabí. Hasiči si v odpoledních hodinách opakují hlavní zásady pohybu v zakouřeném prostoru, jakým způsobem efektivně provádět průzkum, likvidaci požáru a hlavně evakuaci osob. Ke slovu se tedy kromě hadic dostávají i vyváděcí masky. Pro každou skupinu je připraven jiný úkol a při závěrečném vyhodnocení se mohou zkušenosti všech porovnat. Pokud máte zájem, můžete v obrazové příloze společně s hasiči do míst, kde cvičení probíhalo.

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "