O nás

Sušický hasičský sbor se zrodil z myšlenky členů sokolské jednoty. Už dva roky po jejím založení, v roce 1873, začali sokolové uvažovat o založení hasičské složky. Tento odvážný nápad se uskutečnil o rok později.

První písemná zmínka o činnosti hasičské složky pochází z 26. ledna 1874 a stanovuje dva hlavní cíle: rozvoj fyzické kultury a společenské aktivity, a ochranu životů a majetku při požárech. V rámci sboru bylo ustaveno pět specializovaných odborů, včetně obsluhy stříkačky a ochrany majetku.

První přípravný výbor byl jmenován 24. července téhož roku a 18. srpna byly schváleny stanovy, což oficiálně založilo hasičskou složku sokolů. Sušický sbor se tak stal jedním z prvních ve své oblasti.

Záhy si sušičtí hasiči vybudovali cvičiště a prošli odborným výcvikem pod vedením pražského instruktora. První veřejná prezentace sboru se uskutečnila 25. června 1875, kdy hasiči provedli ukázkový zásah.

První skutečný zásah přišel 5. září 1875, kdy byli hasiči povoláni k požáru stodoly. I přes ztrátu stodoly hasiči úspěšně ochránili okolí.

Dnes je sušický hasičský sbor hrdý na svoji bohatou historii, která zahrnuje působení za různých režimů, od Habsburské monarchie až po současnost. Vzpomínáme s úctou na všechny, kteří přispěli k tradici hasičství, kterou dnes můžeme dále šířit.

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "