ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA JSDHO

Role Jméno
Velitel jednotky Bucifal Bohumír
Zástupce velitele jednotky, velitel družstva Maroušek Zdeněk
Velitelé družstva Cibulka Milan
Klimenda Luděk
Mařík Miroslav
Uldrych Jaroslav
Technik strojní služby, strojník Motl Vladimír
Strojníci Pokorný Milan
Skolek Bohumír
Šetlík Václav
Žák Josef
Žák Josef ml.
Žák Miroslav
Hasiči Beck Roman
Charvát Marek
Kojzar František
Melkus Jakub
Mucha Vladimír
Skolek Tomáš
Šetlík Jakub
Vejstrk Čeněk
" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "