28.1.2021 POŽÁR

Vyrozumívací zpráva doručená členům zásahové jednotky Sušice dne 28. ledna 2021 v 15,09 hod nevěstí nic dobrého a připravuje je na větší zásah. V textu je uvedeno, že se jedná o požár průmyslových, zemědělských objektů a skladů. V tomto případě nasměruje hasiče do starého Sola, plameny jsou údajně vidět z dvoupatrové budovy. Operační důstojník posílá proto na pomoc profesionálům ze Sušice další tři dobrovolné jednotky. Po podrobném průzkumu není zjištěno žádné větší ohnisko požáru, přítomni byli jen bezdomovci. I když se jednalo o planý poplach, byla v odpolední dopravní špičce zkomplikována doprava v Nádražní ulici díky odstaveným hasičským vozidlům. Můžeme se jen dohadovat, kdo byl oznamovatelem. Pokud bylo jeho záměrem vidět hasiče v akci, sledovat příjezd zásahových vozidel nebo způsobit problémy ostatním řidičům, tak se vše zdařilo na výbornou. Ale jinak....nikdo neví kde byly šlehající plameny.

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "