20.7.2022 POŽÁR


  Vyvěšeno dne: 20.07.2022

  
   Zveřejnil:  Hasič Tom

Výjezd dne 20. 7. byl naštěstí s dobrým koncem. V 15,45 je aktivováno požární čidlo VO skladu ZKD u místního nádraží. Po provedení prohlídky celého objektu nebylo žádné ohnisko požáru nalezeno a tým dobrovolných i profesionálních hasičů se může vrátit zpět.