11.8.2023 DOPRAVNI NEHODA,VYPROSTENI OSOB


  Vyvěšeno dne: 11.08.2023

  
   Zveřejnil:  Hasič Tom

⏰11.08.2023 18:06:35

📢DOPRAVNI NEHODA,VYPROSTENI OSOB

🌳Dobrsin

🚒Tatra Terrno (HKT 261)

🚒Nissan patrol (HKT 263)

ℹ️2 OA, 1 ZO