Sušičtí hasiči v roce 2021

Mezi jednu z každoročních akcí připravených sušickými hasiči patří hasičský bál pořádaný po mnoho let. Všichni jsme se museli naučit žít s omezeními, které nás provází již po mnoho měsíců. Připravily nás už o několik loňských akcí a rok 2021 nezačínáme o mnoho lépe. Hasičský bál, stejně jako mnoho jiných, nebude…. Nejsme rádi, že toto musíme napsat, ale nelze jinak. Nezbývá než doufat, že se situace zlepší a v budoucnu se zase potkáme. Jako malý příslib do lepších časů uvedeme, že další bál již připravujeme a pokud to bude možné, sejdeme se ve zdejší Sokolovně 19. 2. 2022. Hlavní aktivitou místních dobrovolných hasičů jsou zásahy – jejich nejdůležitější poslání. V lednu tohoto roku jsme vyjížděli k pěti požárům, jedné technické pomoci a několikrát se jednalo o mimořádnou událost, kdy je jednotka povolána k provedení dezinfekce vnitřních prostor po přítomném s nákazou Covid – 19. Pro ty, které zajímá proč houkala siréna a kam hasiči jeli, zveřejňujeme na našich webových (https://hasicisusice.cz/) a facebookových (https://www.facebook.com/HasiciSusice) stránkách podrobnosti včetně fotografií ze zásahu. Snad jen požádáme o strpení při zveřejňování – bývá provázené zpožděním. Příspěvek musíme připravit, roztřídit fotografie (ty pořizujeme dle možností u zásahu) a pak uveřejnit. Časová prodleva je mimo jiné způsobena i tím, že jsme jen „obyčejní“ lidé a také chodíme do práce. Přejeme všem, aby se Vám vyhýbala všechna onemocnění a se zdarem jste zvládali nástrahy nelehkých dnů.

Vaši hasiči

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "