Požár nanečisto v nemocnici

V úterním odpoledni 12. října se krátce po šestnácté hodině rozeznívá siréna avizující požární poplach. Bystrý pozorovatel procházející tou dobou po Sušici nemohl zahlédnout žádného spěchajícího hasiče. Prozradíme jedno z prvních tajemství - výjezdová jednotka byla už tou dobou v hasičské zbrojnici. Na žádost vedení místní nemocnice bylo totiž připraveno cvičení, které prokáže, zda a jakým způsobem bude možné v tak náročných podmínkách zasahovat. Pro všechny, to je hasiče i personál, se jedná o jednu velkou neznámou. A z chyb se chceme všichni poučit, protože co kdyby jednou....raději nedomýšlet!!! Velitelem místní jednotky byl předem připraven plán prověřovacího cvičení. Ke spolupráci jsou přizvány další jednotky, které jsou zařazeny do poplachového plánu. Vedle dobrovolných hasičů ze Sušice tedy stojí před nemocnicí nebo v areálu zásahová vozidla z Dlouhé Vsi, Rabí a Volšov. Účastní se i Městská policie. Námětem cvičení byla likvidace požáru a evakuace pacientů. Personál oddělení oznamuje na tísňovou linku požár dvou pokojů. Hned po příjezdu prvního vozidla se jeho velitel stává velitelem zásahu a dle jeho povelů se členové posádky "pouští do práce". V případě tohoto požáru se provádí tzv. "průzkum bojem". Jak hasiči postupují, likvidují ihned ohniska požáru a zajišťují evakuaci. Aby nedocházelo k situaci, že další tým půjde do prohlédnutých prostor, označujeme je. Při dojezdu dalších jednotek povolává velitel zásahu protiplynový kontejnerový automobil na plnění vzduchových lahví. Už jsme prozradili něco za zákulisí příprav. O cvičení stejně jako hasiči věděli zaměstnanci nemocnice a tak místo pacientů připravili figuranty. Tím ale končily přípravy, pak už nikdo neví, co bude dál. Hasiči přijíždí a na místě dostávají informaci, kde je ohnisko požáru, odkud bude nutné provádět evakuaci. Přítomný personál zase hledí k hasičům s otázkou: jak dál? Po necelých dvou hodinách se schází členové štábu krizového řízení nemocnice a zhruba 40 hasičů v klubovně místní hasičské zbrojnice. Tady přichází ke slovu přichází podněty a postřehy z předchozích minut. Jsou mezi nimi také okamžiky, které nejsou vyhodnoceny nejlépe a přítomní hledají odpověď - jak příště, aby to bylo v pořádku! Pokud můžeme mluvit za účastníky cvičení, byli jsme rádi, že proběhlo. Bylo bezpochyby přínosné. Pro naše příznivce připravujeme ještě jeden bonus. Věděli jsme, že jde o cvičení (určitě nás to neopravňuje tuto skutečnost jakkoli zlehčovat).

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "