29.10.2020 ČERPÁNÍ VODY


  Vyvěšeno dne: 29.10.2020

  
   Zveřejnil:  Hasič Tom

29.10.2020

Čerpání vody ze studny v Luhu pro následné osazení měřících přístrojů. Studna a další technologie je využívána pro zásobování města pitnou vodou. Vozidla – CAS 20 S2R Tatra Terrno1 a DA 12 Avia A 31.