25.11.2021 POŽÁR


  Vyvěšeno dne: 25.11.2021

  
   Zveřejnil:  Hasič Tom

    1. 2021 je ve 13,46 hod vyslána místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů k likvidaci požáru kontejneru v místní části Páteček. Vedle hořícího kontejneru jsou další dva a tak není zřejmé, zda se oheň nerozšíří. Vyjíždíme chvilku za vozidlem profesionálních hasičů. Po příjezdu k požáru je kontejner již uhašen. Likvidaci provedli profesionální hasiči vysokotlakým vodním proudem. Tatra Terno se tak může vracet zpět na základnu.