DA Avia A-30


  Vyvěšeno dne: 25.09.2020

  
   Zveřejnil:  Hasič Tom

U sboru se DA Avia A-30 nacházela od roku 1974 do roku 1985, kdy byla předána SDH Pačejov. V témže roce přišla do vozového parku DA Avia A-31, která u nás slouží až doposud.