8.3.2021 POŽÁR

Většina obyvatel Sušice je dne 8. 3. 2021 ve 22,15 hod vyrušena z večerního – ale vzhledem k pokročilé hodině spíše nočního klidu - poplachovou sirénou. Oznamovatel hlásí na operační středisko požár dřeva před rodinným domkem. Nechá se předpokládat malá vzdálenost hořícího dřeva od domku, operační důstojník proto vyhlašuje poplach i dobrovolné jednotce. Bude zapotřebí další cisterna, aby se oheň nemohl dále rozšířit. Profesionální hasiči jsou již téměř u cíle, i tým dobrovolných žádá vysílačkou o bližší instrukce před výjezdem. Velitel zásahu ale již přímo na místě vidí, že na likvidaci stačí vlastními prostředky a další jednotka by vyjížděla zbytečně. Dobrovolní hasiči tedy zůstávají jako záložní jednotka na stanici a domů se rozcházejí až po návratu profesionálních hasičů.

" Přejeme si, abyste nás nepotřebovali "